Το σχολείο

         Ιστορική διαδρομή του Σχολείου από το 1953 ως το 1995


    Το 2ο Δημοτικό  Σχολείο Κισάμου ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 1953. Πρώτος Διευθυντής και μέχρι το σχολικό έτος 1954-55 υπήρξε ο κ. Κουφογιαννάκης Δημήτριος. Κατά πρώτον στεγάστηκε σε τρία ‘’ετοιμόρροπα’’ δωμάτια του 1ου Γυμνασίου Κισάμου και λειτούργησε ως 3/θέσιο μέχρι το έτος 1960. Από το 1960 μέχρι το 1964 μετεστεγάστηκε στην οικία Εμμανουήλ Ι. Ροδουσάκη, πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ι.Μ. Κισάμου και Σελίνου. Το 1965 τέλειωσαν οι εργασίες ανέγερσης του πρώτου διδακτηρίου με 3 αίθουσες, στο χώρο του υπάρχοντος σήμερα, σχολείου.  Τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του σχολείου, 1953-54 και 1954-55, φοιτούσαν περίπου 140 μαθητές κατά έτος. Από τότε και ύστερα ο αριθμός των μαθητών αυξανόταν συνεχώς .Το σχολικό έτος 1978-79 έγινε προαγωγή του σχολείου από 3/θέσιο σε 5/θέσιο. Από 21/9/1979 μισθώθηκαν τρεις επιπλέον αίθουσες, σε χώρους της Ι.Μ. Κισάμου και Σελίνου και το επόμενο σχολικό έτος προήχθη σε 6/θέσιο.
 Από το σχολικό έτος 1987-88 το σχολείο λειτούργησε ως πειραματικό για την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων,(Σ.Δ.Ε.Ν.Π.) με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (φυσικής αγωγής και αγγλικών) σύμφωνα με το Ν.1566/85.
 Στις 30/1/1995 έγιναν τα εγκαίνια του σημερινού κτιρίου, το οποίο θεμελιώθηκε εξ αρχής λόγω στενότητας χώρων και ακαταλληλότητας των προηγούμενων. 
 


 
   Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ως Διευθυντές στο 2ο Δημοτικό σχολείο Κισάμου από το σχολικό έτος 1995-96 ως σήμερα...

1995- 1996  Κατερινάκης  Γεώργιος
1996-1998  Μαζοκοπάκης Αντώνιος
1998-2000   Κατερινάκης Γεώργιος
2000-2001  Αναγνωστάκης Εμμανουήλ
2001-2002  Ξανθουδάκης Ιωάννης
2002-2007  Χαρτζουλάκης  Κωνσταντίνος
2007-2010  Μπαντουράκης  Μιχαήλ
2010-2011  Χαιρετάκη Σπυριδούλα
2011 ως σήμερα Μπατουδάκης  Μιχαήλ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου