Οι εκπ/κοί του σχολείου

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2014-15:
1) Μπατουδάκης Μιχαήλ  Διευθυντής
2) Μαζοκοπάκη Μαρία Α1
3) Κορτσαλιουδάκη Κατερίνα Α2
4) Μακράκη Μαριάνα Β1
5) Ζουμπούλη Ιωάννα Β2
6)Τσοντάκη Κατερίνα Γ1
7) Καστανοπουλάκη Χρυσή Γ2 (υποδιευθύντρια)
8) Μαρκαντωνάκη Άννα Δ1
9) Μαζοκοπάκη Ιωάννα Δ2
10) Αννουσάκη Αργυρώ Ε1
11) Μέγγου Σταματίνα Ε2
12) Τζουγανάκης Νίκος ΣΤ1
13) Ποταμιάνου Πανωραία ΣΤ2
14) Ορφανουδάκη Αργυρώ εκπ/κός αγγλικής γλώσσας   
15) Ζουμαδάκη Αγγελική εκπ/κός αγγλικής γλώσσας
16) Βερικάκη Γεωργία εκπ/κός αγγλικής γλώσσας
17) Γεωργαλή Τριανταφυλλιά εκπ/κός φυσικής αγωγή
18) Σπανός Βασίλειος εκπ/κός φυσικής αγωγής
19) Σπαρτινού Ευφροσύνη εκπ/κός καλλιτεχνικών
20) Τασιός Βασίλης εκπ/κός μουσικής
21) Κανάκη Γεωργία εκπ/κός πληροφορικής
22) Δούκα Αθηνά εκπ/κός θεατρικής αγωγής
23) Κουβαρδά Νίκη εκ/κός Ολοήμερου τμήματος

Ο σύλλογος διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2015-2016

1) Μπατουδάκης Μιχαήλ  Διευθυντής
2) Τσοντάκη Κατερίνα Α1
3)  Μαρκαντωνάκη Άννα Α2
4) Καστανοπουλάκη Χρυσή Β1 (υποδιευθύντρια)
5) Κορτσαλιουδάκη Κατερίνα Β2
6) Μακράκη Μαριάννα Γ1
7)  Ζουμπούλη Ιωάννα Γ2 
8)  Ποταμιάνου Πανωραία Δ1
9)  Τζουγανάκης Νίκος Δ2
10)  Σφυριδάκη ΜαρίαΕ1
11)  Μαζοκοπάκη Ιωάννα Ε2
12)  Αννουσάκη Αργυρώ ΣΤ1
13)  Μέγγου Σταματίνα ΣΤ2
14)  Κορνηλάκη Αναστασία εκπ/κός φυσικής αγωγής
15)  Δαλαμάρας Ευάγγελος εκπ/κός φυσικής αγωγής
16)  Τουφεγκοπούλου Κική εκπ/κός φυσικής αγωγής
17)  Κατσιανός Ηλίας εκπ/κός φυσικής αγωγής
18)  Σαββίδου Χαρίκλεια εκπ/κός πληροφορικής
19)  Λυρώνη Ειρήνη εκπ/κός μουσικής
20)  Βερυκάκη Γεωργία εκπ/κός αγγλικής γλώσσας
21)  Μπαρμπούνη Αναστασία εκπ/κός αγγλικής γλώσσας
22) Γάκη Όλγα εκπ/κός καλλιτεχνικών
23)  Νταντινάκης Κων/νος εκπ/κός θεατρικής αγωγής
24)  Ζδράλη Παναγιώτα εκπ/κός τμήματος ένταξης
25) Φουντουλάκη Ελένη Αντωνία εκπ/κός ολοήμερου τμήματος
26) Γεωργούλα Κατερίνα εκπ/κός παράλληλης στήριξης
27) Πλακιά Παρασκευή εκπ/κός παράλληλης στήριξης
28) Μπαλη Αργυρώ εκπ/κός γαλλικής γλώσσας
29) Κωστακοπόύλου Ευαγγελία εκπ/κός γερμανικής γλώσσας
30) Ζαχαρία Νίκη  ψυχολόγος
31) Ντούγκα Κυριακή ψυχολόγος
32) Μπαλωμενάκης Βασίλειος κοιν. λειτουργός

1 σχόλιο:

 1. 1) Μπατουδάκης Μιχαήλ  Διευθυντής
  2) Τσοντάκη Κατερίνα Α1
  3)  Μαρκαντωνάκη Άννα Α2
  4) Καστανοπουλάκη Χρυσή Β1 (υποδιευθύντρια)
  5) Κορτσαλιουδάκη Κατερίνα Β2
  6) Μακράκη Μαριάννα Γ1
  7)  Ζουμπούλη Ιωάννα Γ2 
  8)  Ποταμιάνου Πανωραία Δ1
  9)  Τζουγανάκης Νίκος Δ2
  10)  Σφυριδάκη ΜαρίαΕ1
  11)  Μαζοκοπάκη Ιωάννα Ε2
  12)  Αννουσάκη Αργυρώ ΣΤ1
  13)  Μέγγου Σταματίνα ΣΤ2
  14)  Κορνηλάκη Αναστασία εκπ/κός φυσικής αγωγής
  15)  Δαλαμάρας Ευάγγελος εκπ/κός φυσικής αγωγής
  16)  Τουφεγκοπούλου Κική εκπ/κός φυσικής αγωγής
  17)  Κατσιανός Ηλίας εκπ/κός φυσικής αγωγής
  18)  Σαββίδου Χαρίκλεια εκπ/κός πληροφορικής
  19)  Λυρώνη Ειρήνη εκπ/κός μουσικής
  20)  Βερυκάκη Γεωργία εκπ/κός αγγλικής γλώσσας
  21)  Μπαρμπούνη Αναστασία εκπ/κός αγγλικής γλώσσας
  22) Γάκη Όλγα εκπ/κός καλλιτεχνικών
  23)  Νταντινάκης Κων/νος εκπ/κός θεατρικής αγωγής
  24)  Ζδράλη Παναγιώτα εκπ/κός τμήματος ένταξης
  25) Φουντουλάκη Ελένη Αντωνία εκπ/κός ολοήμερου τμήματος
  26) Γεωργούλα Κατερίνα εκπ/κός παράλληλης στήριξης
  27) Πλακιά Παρασκευή εκπ/κός παράλληλης στήριξης
  28) Μπαλη Αργυρώ εκπ/κός γαλλικής γλώσσας
  29) Κωστακοπόύλου Ευαγγελία εκπ/κός γερμανικής γλώσσας
  30) Ζαχαρία Νίκη  ψυχολόγος
  31) Ντούγκα Κυριακή ψυχολόγος
  32) Μπαλωμενάκης Βασίλειος κοιν. λειτουργός

  ΑπάντησηΔιαγραφή