Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Προκήρυξη θέσης σχολικού τροχονόμου

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Ο Δ/ντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κισάμου, έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία
Προκηρύσσει
Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου,
 σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.       Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017. Δηλαδή από 11/9/2016 μέχρι 15/6/2017.
2.       Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο παρακάτω ωράριο και στις υποδείξεις  του σχολείου. Θα προτιμηθεί γονέας του σχολείου.
3.       Οι ώρες απασχόλησης είναι:
Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί.
Από τις 13.00 μέχρι τις 13.30 το μεσημέρι.
4              Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή  μηνιαία αποζημίωση ύψους 176€, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του.
5              Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.
6              Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά από 5/9/2016, έως και 9/9/2015 το μεσημέρι στη διεύθυνση του σχολείου:
Α. Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο από το σχολείο).
Β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του σχολείου.
Ο Διευθυντής του σχολείου

ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

1 σχόλιο: